Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Добродошли на сајт Основног суда у Лесковцу

Поштовани грађани,

Част нам је и задовољство да вам представимо интернет презентацију Основног суда у Лесковцу.

Надамо се да ће вам овај сајт омогућити да брзо и лако дођете до свих важних и вама потребних информација везаних за рад суда.


Упутство за новинаре – Фотографисање и снимање у згради суда – Основне смернице новинарима

Захтев за снимање и фотографисање у згради суда (акредитацију) представници средстава јавног информисања могу поднети у писаној форми непосредно председнику Основног суда у Лесковцу. Захтев за фотографисање и снимање у просторијама Основног суда у Лесковцу може се поднети предајом захтева у канцеларији за пријем, преко факса, као и електронским путем на мејл адресу uprava@le.os.sud.rs. Захтев за фотографисање и снимање (акредитацију) неопходно је поднети благовремено, најкасније дан пре захтеваног фотографисања и снимања.

Прочитај вишеУНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ
ПРАВДЕ У СРБИЈИ

IMG International

Овај програм представља програм институционалне подршке и подразумева како улагања у инфраструктуру судова, тако и унапређење рада судске администрације.Прочитај више

IMPROVING THE DELIVERY
OF JUSTICE IN SERBIA

This is an institutional support programme that will provide a combination of physical infrastructure support and provision for increased administrative capabilities.Read more..