Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Добродошли на сајт Основног суда у Лесковцу


УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРАВОСУЂА: РАЗМЕНА ДОБРЕ ПРАКСЕ

3

Основни суд у Лесковцу, уз подршку пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, организовао је од 4. до 6. априла 2017. године интерактивну радионицу под називом „Размена добре праксе, организација рада извршног одељења“.

Радионица је окупила председнике судова, судије и судско особље из основних судова у Нишу, Крагујевцу и Врању.

Прочитај вишеУНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ
ПРАВДЕ У СРБИЈИ

IMG International

Овај програм представља програм институционалне подршке и подразумева како улагања у инфраструктуру судова, тако и унапређење рада судске администрације.Прочитај више

IMPROVING THE DELIVERY
OF JUSTICE IN SERBIA

This is an institutional support programme that will provide a combination of physical infrastructure support and provision for increased administrative capabilities.Read more..