Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Добродошли на сајт Основног суда у Лесковцу

Поштовани грађани,

Част нам је и задовољство да вам представимо интернет презентацију Основног суда у Лесковцу.

Надамо се да ће вам овај сајт омогућити да брзо и лако дођете до свих важних и вама потребних информација везаних за рад суда.


Унапређење доступности правде у Србији – информативна брошура

У оквиру пројекта “Унапређења доступности правде у Србији” можете погледати интерактивну информативну брошуру која се највећим делом бави активностима из компоненте “Унапређење рада судова и доступности правде”.

Takoђе, доступна је и пдф верзија брошуре.

Више о овом пројекту можете сазнати овде
Јавни бележници

Дана 01.09.2014. године почиње да се примењује Закон о јавном бележништву („Службени гласник Републике Србије“ број 31/2011, 85/2012, 19/2013 и 55/2014). За територију на којој је надлежан Основни суд у Лесковцу именован је јавни бележник Јасмина Спасић-Лесковац, ул. Пана Ђукића бр.42. Обавештавамо вас да ће од 01.09.2014. године јавни бележници искључиво бити овлашћени да сачињавају (оверавају) следеће правне послове, тј. изјаве:

1) уговоре о имовинским односима између супружника;
2) уговоре о имовинским односима између ванбрачних партнера;
3) споразуме о деоби заједничке имовине супружника или ванбрачних партнера;
4) споразуме о законском издржавању, у складу са законом;
5) уговоре о располагању непокретностима;
6) уговоре о уступању и расподели имовине за живота;
7) уговоре о доживотном издржавању;
8) обећање поклона и уговоре о поклону за случај смрти;
9) обављати друге правне послове и изјаве за које закон одређује да морају бити закључени у облику јавнобележничког записа, по законима и другим прописима који уређују њихово сачињавање.

Уколико наведени уговори, споразуми и изјаве након 01.09.2014. године не буду сачињени (оверени) у форми јавно бележничког записа неће производити правно дејство.УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ
ПРАВДЕ У СРБИЈИ

IMG International

Овај програм представља програм институционалне подршке и подразумева како улагања у инфраструктуру судова, тако и унапређење рада судске администрације.Прочитај више

IMPROVING THE DELIVERY
OF JUSTICE IN SERBIA

This is an institutional support programme that will provide a combination of physical infrastructure support and provision for increased administrative capabilities.Read more..