Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Добродошли на сајт Основног суда у Лесковцу

Поштовани грађани,

Част нам је и задовољство да вам представимо интернет презентацију Основног суда у Лесковцу.

Надамо се да ће вам овај сајт омогућити да брзо и лако дођете до свих важних и вама потребних информација везаних за рад суда.


Јавни позив за преводиоце и тумче

У прилогу дописа достављамо Вам допис Министарства правде број 740-06-00509/2016-22 од 06.10.2016. године, као јавни позив за доставу података за све судске преводиоце и тумаче, а ради ажурирања електронске евиденције.

Потребно је да информацију о јавном позиву који Вам шаљемо у прилогу овог акта учините доступном у што је могуће већој мери.

javni-poziv-za-prevodioce-i-tumace.pdfУНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ
ПРАВДЕ У СРБИЈИ

IMG International

Овај програм представља програм институционалне подршке и подразумева како улагања у инфраструктуру судова, тако и унапређење рада судске администрације.Прочитај више

IMPROVING THE DELIVERY
OF JUSTICE IN SERBIA

This is an institutional support programme that will provide a combination of physical infrastructure support and provision for increased administrative capabilities.Read more..