Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Добродошли на сајт Основног суда у Лесковцу

Поштовани грађани,

Част нам је и задовољство да вам представимо интернет презентацију Основног суда у Лесковцу.

Надамо се да ће вам овај сајт омогућити да брзо и лако дођете до свих важних и вама потребних информација везаних за рад суда.


Јавни позив за доставу понуда

ЈН.8/2016 Набавка електричне енергије

Позив и конкурсну документацију.

Рок за доставу понуде 06.12,2016. г. до 12:30.

Јавни позив → pdf
ЈН.бр.8 odluka → pdf

Овим путем обавештавамо заинтересоване понуђаче да се у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15, 68/15) врши измена и допуна конкурсне документације од 17. 11. 2016. године, у поступку мале вредности – набавка електричне енергије 8/ 2016.

Измена и допуна конкурсне документацијеpdf

Измена и допуна конкурсне документације 2pdf

Обавештење о закључењу уговора pdfУНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ
ПРАВДЕ У СРБИЈИ

IMG International

Овај програм представља програм институционалне подршке и подразумева како улагања у инфраструктуру судова, тако и унапређење рада судске администрације.Прочитај више

IMPROVING THE DELIVERY
OF JUSTICE IN SERBIA

This is an institutional support programme that will provide a combination of physical infrastructure support and provision for increased administrative capabilities.Read more..