Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Распоред дежурства адвоката


Распоред дежурства адвоката адвокатске заједнице Лесковац за период 30.10.2017. – 31.12.2017.г. можете погледати овде.
pdf