Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Распоред дежурства адвоката


Распоред дежурства адвоката адвокатске заједнице Лесковац за период 12.11.2018. – 13.01.2019.г. можете погледати овде.
pdf