Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Распоред дежурства адвоката


Распоред дежурства адвоката адвокатске заједнице Лесковац за период 09.07.2018. – 09.09.2018.г. можете погледати овде.
pdf