Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Јавне набавке


Набавка електричне енергије

Набавка електричне енергије

Јавна набавка број: JN.br.4-2018

На основу чл.39. Закон о јавним набавкама (“Сл.гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 у 68/2015), чл.55. ст.1. тач. 2. и чл. 60. ст. 1. тач. 2 Закона о јавним набавкама, Основни суд у Лесковцу, упућује позив за достављање понуда за избор снабдевача електричном енергијом на ниском напону за годишње потребе суда у згради Основног суда у Лесковцу.

Понуда се сматра благвременом ако је наручиоцу поднета у року тј. 19. 03. 2018.,(до 12:30). Oдмах након истека тог рока пристипиће се отварању понуда у просторији бр. 204. у згради Основног суда у Лесковцу.

Јавни позивpdf

Конкурсна документацијаpdf

На основу чл. 116. Закона о јавним набавкама (“Службни гласник РЅ”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Основну суд у Лесковцу објављује:

Обавештење озакљученом уговоруpdf
Јавна набавка за достављање понуда за набавку горива

Јавна набавка за достављање понуда за набавку горива

Јавна набавка број: JН.бр.10/2017

Понуда се сматра благвременом ако је наручиоцу поднета у року тј. 16. 10. 2017., одмах након истека тог рока (са почетком у 12:30) у просторији бр. 204. у згради Основног суда у Лесковцу.

Јавни позивpdf

Спецификацијаpdf

Обавештењеpdf
Јавна набавка за достављање понуда за набавку и пуњење кертриџа

Јавна набавка за достављање понуда за набавку и пуњење кертриџа

Јавна набавка  број : 9/17

Рок за доставу понуде 04.08.2017 г. до 12:30.

На основу чл.116,ст 1 Закона о јавним набавкама (“Службени гласнк РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник суда Миодраг Јанковић, донео је обавештење о закључењу уговора ѕа јавну набавку бр.9/17

Обавештење pdf

Позив pdf
Јавни позив за доставу понуда

ЈН.8/2016 Набавка електричне енергије

Позив и конкурсну документацију.

Рок за доставу понуде 06.12,2016. г. до 12:30.

Јавни позив → pdf
ЈН.бр.8 одлука → pdf

Овим путем обавештавамо заинтересоване понуђаче да се у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15, 68/15) врши измена и допуна конкурсне документације од 17. 11. 2016. године, у поступку мале вредности – набавка електричне енергије 8/ 2016.

Измена и допуна конкурсне документацијеpdf

Измена и допуна конкурсне документације 2pdf

Обавештење о закључењу уговора pdf