Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Јавне набавке


Набавка радова демонтаже атике и лежећих олука – припремних радова и радова на новој лимарији крова зграде Oсновноог суда у Лесковцу

Јавна набавка број: JN.br.14/2020
Јавни позивpdf
Одлукаpdf
Набавка услуге обављања послова безбедности и здравља на раду

Јавна набавка број: JN.br.13/2020
Јавни позивpdf
Одлукаpdf
Набавка одржавања и сервисирања видео надзора, телекомуникационе опреме и система контроле приступа

Јавна набавка број: JN.br.3/2020

Јавни позивpdf
Обавештењеpdf
Набавка услуге спровођења превентивних мера заштите од пожара

Јавна набавка број: JN.br.4/2019

Јавни позивpdf

Обавештењеpdf
Набавка услуге одржавања и сервисирања видео надзора, телекомуникационе опреме и система контроле приступа

Јавна набавка број: JN.br.2/2019

Јавни позивpdf
Обавештењеpdf
Јавна набавка за достављање понуда за набавку и пуњење кертриџа

Јавна набавка  број JН.бр: 9/17

Обавештење pdf

Позив pdf