Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информације и саопштења


Правилник о начину узбуњивања

Председник Основног суда у Лесковцу Миодраг Јанковић доноси Правилник о начину узбуњивања,начину одређивања овлашченог лица у Основном суду у Лесковцу, као и другим питањима од значаја за унутршње узбуњивање.
Цео правилник можете погледати овде. pdf