Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информације и саопштења


Правилник о начину узбуњивања

Председник Основног суда у Лесковцу Миодраг Јанковић доноси Правилник о начину узбуњивања,начину одређивања овлашченог лица у Основном суду у Лесковцу, као и другим питањима од значаја за унутршње узбуњивање.
Цео правилник можете погледати овде. pdf
Упутство за новинаре – Фотографисање и снимање у згради суда – Основне смернице новинарима

Захтев за снимање и фотографисање у згради суда (акредитацију) представници средстава јавног информисања могу поднети у писаној форми непосредно председнику Основног суда у Лесковцу. Захтев за фотографисање и снимање у просторијама Основног суда у Лесковцу може се поднети предајом захтева у канцеларији за пријем, преко факса, као и електронским путем на мејл адресу uprava@le.os.sud.rs. Захтев за фотографисање и снимање (акредитацију) неопходно је поднети благовремено, најкасније дан пре захтеваног фотографисања и снимања.

Прочитај више
Унапређење доступности правде у Србији – информативна брошура

У оквиру пројекта “Унапређења доступности правде у Србији” можете погледати интерактивну информативну брошуру која се највећим делом бави активностима из компоненте “Унапређење рада судова и доступности правде”.

Takoђе, доступна је и пдф верзија брошуре.

Више о овом пројекту можете сазнати овде