Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информације и саопштења


Јавна набавка за достављање понуда за набавку и пуњење кертриџа

Јавна набавка за достављање понуда за набавку и пуњење кертриџа

Јавна набавка  број : 9/17

Рок за доставу понуде 04.08.2017 г. до 12:30.

На основу чл.116,ст 1 Закона о јавним набавкама (“Службени гласнк РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник суда Миодраг Јанковић, донео је обавештење о закључењу уговора ѕа јавну набавку бр.9/17

Обавештење pdf

Позив pdf
Набавка штампаног канцеларијског материјала

Набавка штампаног канцеларијског материјала

Јавна набавка  број : 8/2017

Позив и конкурсну документацију.

Рок за доставу понуде 30. 06.2017. г. до 12:30.

На основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласнк РС” бр. 124/2012, 14/215 и 68/2015), Основни суд у Лесковцу, упућује позив за доставлљање понуда за набавку канцеларијског и биро материјала ѕа годишње потребе Основног суда у Лесковцу.

Позив pdf

Конкурсна документација pdf