Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информације и саопштења


Упутство о раду судија и запослених у Основном суду у Лесковцу за време ванредног стања

Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања pdf

Упутство о раду судија и запослених за време ванредног стањаpdf

Обавештење о заказаним суђењима на дан 30.03.2020.pdf

Обавештење 2 о заказаним суђењима на дан 30.03.2020.pdf

Обавештење 3 о заказаним суђењима на дан 30.03.2020.pdf

Обавештење о заказаним суђењима на дан 31.03.2020.pdf

Обавештење о заказаним суђењима на дан 02.04.2020.pdf

Обавештење о заказаним суђењима на дан 07.04.2020.pdf
Основни суд у Лесковцу добитник признања за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система

Врховни касациони суд, доделио је награде судовима за постигнуте резултате и напредак у текућој у односу на претходну годину, 8. октобра 2018. године на Годишњем саветовању судија Републике Србије у Врњачкој Бањи.

Основни суд у Лесковцу добитник је признања Врховног касационог суда за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система.

Награде и признања председницима судова уручио је председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Председник Врховног касационог суда је рекао да служба у правосуђу није увек лака, како у погледу услова рада, тако и у погледу броја предмета и нагласио значај позитивних напора државе у сарадњи са партнерским међународним организацијама да се неке од слабости поправе.

”Иницијатива да најефикаснији, најорганизованији, иновативни и креативни буду издвојени кроз добијање награде, треба да буде охрабрење и подстицај наставку додатног залагања судова и порука да се труд исплати”, закључио је председник Милојевић.

Сазнајте више о наградама на званичној веб презентацији Врховног касационог суда овде.

Одлука о додели награда и признања судовимаpdf
Обавештење о привременом преносу надлежности

Дана 16. 04. 2018. године, в.ф. председника Апелационог cуда у Нишу, Драган Јоцић донео је одлуку о привременом преносу надлежности Основног суда у Косовској Митровици и Вишег суда у Косовској Митровици, због немогућности ових судова да поступају, на Основни суд у Лесковцу и Виши суд у Лесковцу.

Одлукаpdf

Споразумpdf

Записникpdf

Списакpdf

Записник 1pdf

Списак 1- 1pdf

Списак 1- 2pdf

Записник 2pdf

Списак 3pdf

Записник 3pdf