Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информације и саопштења


Јавна набавка за достављање понуда за набавку горива

Јавна набавка за достављање понуда за набавку горива

Јавна набавка број: JН.бр.10/2017

Понуда се сматра благвременом ако је наручиоцу поднета у року тј. 16. 10. 2017., одмах након истека тог рока (са почетком у 12:30) у просторији бр. 204. у згради Основног суда у Лесковцу.

Јавни позивpdf

Спецификацијаpdf

Обавештењеpdf
Јавна набавка за достављање понуда за набавку и пуњење кертриџа

Јавна набавка за достављање понуда за набавку и пуњење кертриџа

Јавна набавка  број : 9/17

Рок за доставу понуде 04.08.2017 г. до 12:30.

На основу чл.116,ст 1 Закона о јавним набавкама (“Службени гласнк РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), председник суда Миодраг Јанковић, донео је обавештење о закључењу уговора ѕа јавну набавку бр.9/17

Обавештење pdf

Позив pdf
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРАВОСУЂА: РАЗМЕНА ДОБРЕ ПРАКСЕ

3

Основни суд у Лесковцу, уз подршку пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, организовао је од 4. до 6. априла 2017. године интерактивну радионицу под називом „Размена добре праксе, организација рада извршног одељења“.

Радионица је окупила председнике судова, судије и судско особље из основних судова у Нишу, Крагујевцу и Врању.

Прочитај више