Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Информације и саопштења


УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРАВОСУЂА: РАЗМЕНА ДОБРЕ ПРАКСЕ

3

Основни суд у Лесковцу, уз подршку пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, организовао је од 4. до 6. априла 2017. године интерактивну радионицу под називом „Размена добре праксе, организација рада извршног одељења“.

Радионица је окупила председнике судова, судије и судско особље из основних судова у Нишу, Крагујевцу и Врању.

Прочитај више