Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Огласи непокретностиПродаје се непокретност

Ив.бр.514/14 и др.

Датум објаве: 21.03.2018

Одређује се продаја непосредном погодбом непокретности извршног дужника Тодоровић Дејана из Лесковца, уписане у лн.бр.188 КО Горње Стопање и то:њива 3. класе, површине 9,13а, на кп.бр.195/1 и др. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продаје се непокретност

Ии.бр.444/16

Датум објаве: 15.03.2018

Одређује се друго рочиште за продају непокретности извршног дужника Митић Светислава из Лесковца, уписане у лн.бр.4204 КО Лесковац и то:на Кп.бр.6512, земљиште под зградом-објектом бр.2, површине 89м2 и др. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продаје се непокретност

И.бр.7572/10

Датум објаве: 09.03.2018

Одређује се прво рочиште за продају непокретности извршног дужника Спајић Драгомира из Лесковцаи то Кп.бр.834/9, њива треће класе. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продаје се непокретност

Ии.бр.377/17

Датум објаве: 02.03.2018

Одређује се прво рочиште за продају непокретности извршног дужника Новице Стојановића из Лесковца уписане у лн.бр.9279 КО Лесковца, Кп.бр.5740, трособан стан 73м2 .Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf