Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Огласи непокретностиПродаје се непокретност

И.бр.527/10

Датум објаве: 15.08.2018

Одређује се прво рочиште за продају непокретности извршног дужника Митић Срђана из Лесковца. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продаје се непокретност

И.бр.1131/11

Датум објаве: 15.08.2018

Одређује се продаја непосредном погодбом непокретности извршног дужника Миљковић Бисере из Власотинца. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продаје се непокретност

И.бр.264/15 и др.

Датум објаве: 15.08.2018

Одређује се друго рочиште за продају непокретности извршног дужника АД \"Тргоцентар\" Лесковац, и то:пословна зграда-зграда бр.6, површине 462м2 на кп.бр.6369. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продаје се непокретност

И.бр.2256/11

Датум објаве: 15.08.2018

Одређује се прво рочиште за продају непокретности извршног дужника Илић Радомира из Лесковца. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продаје се непокретност

Ии.бр.А464/16

Датум објаве: 23.07.2018

Одређује се прво рочиште за продају непокретности извршног дужника Јовице Стојановића из Лесковца. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продаје се непокретност

Ии.бр.805/16

Датум објаве: 23.07.2018

Одређује се друго рочиште за продају непокретности извршног дужника Предрага С. Стаменковића из Д. Синковце. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продаје се непокретност

Ии.бр.1724/15

Датум објаве: 23.07.2018

Одређује се продаја непосредном погодбом непокретности извршног дужника Пантовић Ратка,Hochodorf, и то:Породична стамбена зграда на кп.бр.2040, земљиште под зградом-објектом 1,04 ари и др. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf