Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Огласи за покретне ствариПродају се покретне ствари

И.бр.241/18

Датум објаве: 15.08.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Стајић Марице из Пуковца. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.271/18 и др.

Датум објаве: 15.08.2018

Одређује се прво надметање за продају покретних ствари извршног дужника Лазаревић Миливоја из Власотинца. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

Ии.бр.1319/16

Датум објаве: 10.08.2018

Одређује се продаја непосредном погодбом покретних ствари извршног дужника Јована Томића из Лесковца. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

Ии.бр.1700/15

Датум објаве: 10.08.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника СЗЦР Слађана Митровић, ПР власник Слађана Митровић из Мале Грабовнице. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

Ии.бр.1013/16

Датум објаве: 10.08.2018

Одређује се продаја непосредном погодбом покретних ствари извршног дужника Душана Марковића из Лесковца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем. Детаљи у закључку

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

Ии.бр.341/17

Датум објаве: 08.08.2018

Дана 28.08.2018. годие са почетком у 11 часова, одржаће се друго јавно надметање прописане покретне имовине извршног дужника. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

Ии.бр.1013/16

Датум објаве: 23.07.2018

Одређује се продаја непосредном погодбом покретних ствари извршног дужника Душана Марковића из Лесковца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf