Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Огласи за покретне ствариПродају се покретне ствари

Ии.бр.А808/16

Датум објаве: 21.03.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Петра Стојиљковића из В. Копашнице, пописане и процењене у предмету под горњим бројем . Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.1014/15

Датум објаве: 21.03.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Миленковић МИлана из Власотинца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

Ив.бр.11/16

Датум објаве: 21.03.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Јањић Саше из Власотинца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.2806/15

Датум објаве: 15.03.2018

Одређује се прво рочиште за продају непокретности извршог дужника Станковић Снежане и Станковић Марка обоје из Лесковца и то: кп.бр.10436 виноград 3. класе 3а51м2. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.140/15

Датум објаве: 15.03.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Светозаревић Саше из Стајковца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем . Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.591/11

Датум објаве: 15.03.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Златковић Томе из Власотинца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

Ии.бр.2015/15

Датум објаве: 13.03.2018

Продају се на првој продаји, покретне ствари извршног дужника Ивана Цакића из Лесковца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.304/17 и др.

Датум објаве: 13.03.2018

Продају се непосредном погодбом покретне ствари извршног дужника Раденковић Саше из Власотинца. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.1161/17

Датум објаве: 09.03.2018

Продају се на првој продаји, покретне ствари извршног дужника Мицић Животе из Градишта, пописане и процењене у предмету под горњим бројем . Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.830/17

Датум објаве: 01.03.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Величковић Бранка из Власотинца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем . Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.3242/03

Датум објаве: 01.03.2018

Продају се на првој продаји, покретне ствари извршног дужника Миленковић Филипа из Стајковца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

Ив.бр.591/11

Датум објаве: 27.02.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Крстић Саше из Стајковца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

И.бр.1176/16

Датум објаве: 27.02.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Златковић Звездана из Јаковљева, пописане и процењене у предмету под горњим бројем . Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf

Продају се покретне ствари

Ив.бр.1220/10

Датум објаве: 27.02.2018

Продају се на другој продаји, покретне ствари извршног дужника Тошић Биљане из Шаиновца, пописане и процењене у предмету под горњим бројем. Детаљи у закључку.

Погледајте закључак → pdf