Огласна табла Основног суда у Лесковцу.

Отвори →

Обрачун износа такси у судским поступцима.

Покрени →

Обрачун износа законске затезне камате.

Покрени →

База регистрованих сталних судских вештака са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

База сталних судских тумача са територије из надлежности Основног суда у Лесковцу.

Покрени →

Добродошли на сајт Основног суда у Лесковцу


Набавка штампаног канцеларијског материјала

Набавка штампаног канцеларијског материјала

Јавна набавка  број : 8/2017

Позив и конкурсну документацију.

Рок за доставу понуде 30. 06.2017. г. до 12:30.

На основу члана 39, члана 55. став 1. тачка 2. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласнк РС” бр. 124/2012, 14/215 и 68/2015), Основни суд у Лесковцу, упућује позив за доставлљање понуда за набавку канцеларијског и биро материјала ѕа годишње потребе Основног суда у Лесковцу.

Позив pdf

Конкурсна документација pdf
УНАПРЕЂЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРАВОСУЂА: РАЗМЕНА ДОБРЕ ПРАКСЕ

3

Основни суд у Лесковцу, уз подршку пројекта „Унапређење ефикасности правосуђа“ који финансира Европска унија, организовао је од 4. до 6. априла 2017. године интерактивну радионицу под називом „Размена добре праксе, организација рада извршног одељења“.

Радионица је окупила председнике судова, судије и судско особље из основних судова у Нишу, Крагујевцу и Врању.

Прочитај вишеУНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ
ПРАВДЕ У СРБИЈИ

IMG International

Овај програм представља програм институционалне подршке и подразумева како улагања у инфраструктуру судова, тако и унапређење рада судске администрације.Прочитај више

IMPROVING THE DELIVERY
OF JUSTICE IN SERBIA

This is an institutional support programme that will provide a combination of physical infrastructure support and provision for increased administrative capabilities.Read more..